Obsah

Základní škola a mateřská škola Domažlice

škola

"Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým."

Charlie Chaplin

Zřizovatelem Základní školy a mateřská školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace je  Město Domažlice.

IČO 75005743

REDIZO 600065502

Aktuálně

28.06.2017

Vlastivěda v praxi

Gotika, renesance a baroko už nejsou jen pojmy z učebnice... V úterý 20.6. jsme se 4.C zakončili hodiny vlastivědy procházkou po našem krásném městě. Zastavili jsme se u hlavních domažlických památek a určovali jsme, v jakém stavebním slohu byly postaveny. Dana Trefancová

Detail Co se u nás stalo

28.06.2017

Hudební soutěž Riskuj

V rámci souhrnného opakování celoročního učiva proběhla ve všech třídách 2. stupně hudební vědomostní soutěž. Nejprve se žáci rozlosovali do 3 -5členných družstev (dle jejich počtu ve třídě), pak odpovídali na otázky z učiva daného ročníku. Vybírali si z 5 tematických okruhů a měli možnost zvolit si otázky různých obtížností, za které získali od 100 do 500 bodů. Vítězná družstva: 6. A - Ticháčková, Nebehaj, Dofek, Preslová 1100 bodů 6. B - Pechačová, Jiránek, Krausová 1600 bodů 7. A - März, Danielová, Bohman 600 bodů 7. B - Benda, Urbanová, Pivoňka, Pintérová 1000 bodů 8. A - Ježková, Cerha, Čiperová, Schleissová, Kořínková 1100 bodů 8. B - Dilingaiová, Seidlová, Wiesnerová, Hudcová 1200 bodů 9. A - Koníčková, Čadková, Plaňková 1600 bodů 9. B - Schleissová, Phan, Al Turžman, Toman 1100 bodů - Presl, Košatová, Moylan 1100 bodů D. Dufková

Detail Co se u nás stalo

25.06.2017

Exkurze na letiště

V pátek 16. června se skupinka osmi žáků druhého stupně za odměnu vydala na exkurzi v rámci udržitelnosti projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji”, který vypracovalo Střední odborné učiliště Domažlice. Naše skupinka se tak přidala k žákům zmíněného učiliště a dalších 3 základních škol z našeho okresu. Společně jsme se všichni vydali na prohlídku Letiště Václava Havla v Praze. Náplní naší dvouhodinové prohlídkové trasy č. 5 byla mimo jiné cca ½ hodinová pěší prohlídka hangáru F, ve kterém společnost ČSA Technics zajišťuje opravy a revize letadel různých leteckých společností. Dále jsme měli možnost vidět ukázky odbavení letadel před startem i po příletu. Z vyhlídkového autobusu jsme pozorovali rušný provoz na startovací dráze, viděli nejnovější vybavení hasičského sboru letiště či policejní vrtulníky, atd. Asi největším zážitkem pro nás všechny pak bezesporu bylo přistání největšího dopravního letadla světa přepravujícího pasažéry - Airbusu A 380 společnosti Emirates. Za sebe mohu napsat, že návštěva letiště mile předčila má očekávání. Všichni máme určitě na co vzpomínat. Kateřina Lochařová

Detail Co se u nás stalo