Obsah

Dopis rodičům žáků 1. stupně, nastupujícím do školy dne 25.5.2020

Typ: ostatní
.

Vážení rodiče,

rozhodli jste se, že Vaše dítě nastoupí od 25. 5. do naší školy. Dovolte, abych Vás seznámil se všemi opatřeními, která škola udělala, abychom žáky co nejvíce ochránili.

 1. O hygienických opatřeních rozhodla škola podle závazné metodiky MŠMT (k nahlédnutí ZDE).
 2. Zákonný zástupce každého žáka si stáhne ze stránek školy ZDE čestné prohlášení o bezinfekčnosti žáka a jeho rodinných příslušníků. Toto prohlášení doručí do školy nejpozději při prvním příchodu žáka do školy. Pokud toto prohlášení zákonný zástupce v termínu nedodá, žák nebude do školy vpuštěn.
 3. Podle hygienických předpisů je zakázáno se před školou shlukovat, žáci tedy po příchodu neprodleně vstoupí do budovy, přezují se a odeberou se do určené třídy. Škola se otevírá v 07.40 hod.
 4. Každý žák je povinen si do školy přinést minimálně 2 roušky a příslušný počet sáčků na ně.
 5. Vstup do školy je umožněn pouze žákům bez jakéhokoliv doprovodu.
 6. Žáci se smí pohybovat pouze v rámci své skupiny, do které jsou přiděleni. Přestup do jiné skupiny není možný, skupiny jsou neměnné, o počtu max. 15 žáků. Ve skupině jsou žáci povinni dodržovat za každých okolností bezpečnostní odstup 2 metry.
 7. Každý žák je po příchodu do učebny, návratu z toalety, z přestávky atd. povinen si důkladně umýt a vydezinfikovat ruce.
 8. V případě, že se u žáka vyskytne podezření na jakoukoli infekční chorobu, jako např. zvýšená teplota, kašel, dušnost atd., bude žák neprodleně izolován v samostatné místnosti a jeho zákonný zástupce je povinen si jej okamžitě ve škole vyzvednout a vzít domů.
 9. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 10. V případě, že žák opakovaně neuposlechne pokynů vyučujícího nebo nebude dodržovat bezpečnostní a hygienická opatření, bude vyloučen z výuky, jeho zákonný zástupce je pak povinen si žáka okamžitě převzít.
 11. U vstupu a na každém patře bude zásobník s dezinfekcí.
 12. Děti budou různě rozděleny do skupin do 15 osob.
 13. V každé skupině bude pracovat stálý pedagog.
 14. Skupiny se nebudou měnit a budou zůstávat ve stejné třídě.
 15. Obědy ve formě balíčků, pokud bude zájem, si budou děti moci sníst ve třídě. Strávníci se musí nahlásit závazně do 18.5. (8.00 hod.) třídnímu učiteli.
 16. O přestávkách nebude dětem povolen pohyb, aby bylo možné dodržet požadovaný odstup.
 17. Na toaletu budou chodit žáci jednotlivě během hodiny.
 18. Z bezpečnostních důvodů nebude dětem povoleno si během vyučování sundat roušku.
 19. Roušku si budou děti měnit pod dohledem každé dvě hodiny.
 20. Příchod i odchod ze školy bude organizován s požadovanými rozestupy.

Určitě chápete, že organizačně je to pro nás velmi obtížné. Větší počet pedagogů spadá do rizikové skupiny, a tak se nemohou dohledu nad Vašimi dětmi zúčastnit. I z tohoto důvodu není možné pokaždé zajistit, aby s dětmi pracoval jejich třídní učitel. Dohled nad žáky se budeme snažit zajistit převážně asistenty pedagoga a vychovatelkami z družiny.

Podle vydaných nařízení nejsme schopni zajistit dětem hygienicky správný výdej teplé stravy, a proto budou žákům v případě zájmu do tříd dopraveny balíčky se stravou ze školy K17.

Budeme se snažit, aby Vaše děti nepřišly do styku s více osobami. Přesto je tady riziko, že pokud bude zjištěna osoba s potvrzenou nákazou Covid-19, bude muset minimálně jedna skupina na testy, případně do čtrnáctidenní karantény. To se bude pochopitelně týkat i všech rodinných příslušníků. Z tohoto důvodu se právě nebudou měnit skupiny, dozor, učebna.

Distanční výuka bude probíhat i nadále a je pro všechny děti, které zůstávají doma, povinná. Výstupy z distanční výuky jsou podpůrnou součástí celkové klasifikace. Děti, které budou docházet do školy, se budou vzdělávat podle konkrétních pokynů pedagogických pracovníků.

Doufáme, že vše zvládneme a o Vaše děti se dobře postaráme. Těšíme se, až vše bude v pořádku a budeme se moci věnovat vzdělávání Vašich dětí naplno ve škole.

 

Vedení školy


Přílohy

Vytvořeno: 11. 5. 2020
Poslední aktualizace: 11. 5. 2020 16:29
Autor: Správce Webu