Obsah

Informace k výuce od 12.4.2021

Typ: ostatní
.

Vážení rodiče,

od pondělí 12. 4. začíná na prvním stupni ZŠ jiná forma vzdělávání. Žáci se budou učit rotačně, což znamená, že se jeden týden budou učit ve škole prezenčně, druhý týden doma distančně.

Podmínkou pro prezenční výuku je testování. Testování se bude provádět z nosní dírky a není nebezpečné.  Ublížení na zdraví dítěti nehrozí. S testováním budou dětem ve třídě pomáhat učitelé a asistenti, kteří budou o odběru řádně poučeni. Testy se netýkají dětí, které covid prodělaly. Prodělání onemocnění nesmí být starší než 90 dní. Je ovšem důležité vše doložit lékařskou zprávou.

Další podmínkou přítomnosti dětí ve škole je zakrytí úst a nosu respirátorem nebo chirurgickou rouškou po celý den pobytu v prostorách školy. V případě, že rodič s těmito vládními nařízeními nesouhlasí, může nechat dítě doma. V takovém případě ale dítě nemá nárok na distanční výuku, bude mít povinnost plnit domácí úkoly. Forma předávání úkolů a vyhotovené práce bude probíhat dle pokynů třídního učitele.

Školní družina i stravování budou zajištěny. Všem dětem, které v daný týden mají nastoupit na prezenční výuku, budou automaticky přihlášeny obědy č. 1. Pokud bude chtít rodič žákovi oběd odhlásit nebo změnit, může to provést na stránkách www.strava.cz.

V týdnu od 12. 4. bude probíhat prezenční výuka všech prvních tříd, 2. B a všech pátých tříd. U ostatních tříd pokračuje distanční výuka.

V týdnu od 19. 4. nastoupí k prezenční výuce žáci 2. A, 2. C a všechny třetí a čtvrté třídy. U ostatních bude probíhat distanční výuka.

Výuka bude časově upravena. O konkrétní podobě rozvrhu vašeho dítěte vás bude informovat třídní učitel. Z důvodu pokynu Ministerstva zdravotnictví o zajištění důkladného větrání ve školách je nutné, aby měli žáci s sebou odpovídající oblečení.

Vzhledem k tomu, že v případě pozitivního testu u dítěte jsou jeho zákonní zástupci povinni si dítě neprodleně ve škole převzít, vás žádáme o sdělení aktuálních kontaktů (telefonní číslo) na vás nebo na osobu, která má právo si dítě ve škole vyzvednout a odvést domů.

Věřte, že všichni zaměstnanci školy udělají maximum, aby Vaše děti ochránili a aby se Vaše děti cítily ve škole bezpečně.


Vytvořeno: 7. 4. 2021
Poslední aktualizace: 7. 4. 2021 16:12
Autor: Správce Webu