Obsah

Informace pro rodiče a žáky 2. - 9. tříd

Typ: ostatní
.

 

VÝUKA OD 1.9.2021

1) Provoz školní jídelny bude zahájen 6.9.2021. Všichni strávníci mají od 6.9.2021 automaticky přihlášené obědy. Pokud bude chtít rodič žákovi oběd odhlásit, může toto  provést na stránkách www.strava.cz, oběd je nutné odhlásit do 8:00 hod. předchozího pracovního dne.

2) Podmínkou pro prezenční výuku je testování žáků, které proběhne ve dnech 1.9., 6.9. a 9.9.2021. Preventivního testování se nemusí účastnit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Toto je nutné doložit lékařskou zprávou.  

3) Každá osoba ( žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách zakrýt dýchací cesty.

4) Pokud žák neabsolvuje preventivní testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování ( prodělaná nemoc, očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole.


Vytvořeno: 28. 8. 2021
Poslední aktualizace: 28. 8. 2021 12:48
Autor: Správce Webu