Obsah

Informace pro rodiče žáků 2. stupně

Typ: ostatní
.

Vážení rodiče,

podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR je ode dne 8. 6. 2020 možná přítomnost žáků druhého stupně ve škole. Podle tohoto rozhodnutí je cílem přítomnosti žáků ve škole možnost socializačních aktivit, konání konzultací či třídnických hodin. Hlavní vzdělávací aktivitou  až do 30. 6. 2020 je distanční výuka, bude probíhat i nadále a je pro všechny žáky povinná. Výstupy z distanční výuky jsou podpůrnou součástí celkové klasifikace.

 1. Účast žáka ve škole do konce školního roku 2019/2020 není povinná. Pokud máte zájem, aby se Váš syn/dcera této aktivity zúčastnil(a), je nutno jej (ji) závazně přihlásit. Přihlášení dítěte proveďte libovolnou formou ( telefonicky, emailem nebo přes Bakaláře ) Vašemu třídnímu učiteli, a to nejpozději do 4. 6. 2020. Po přihlášení je účast Vašeho dítěte povinná a případnou absenci jste povinni omluvit tak jako při normální výuce.
 2. Přítomnost žáků ve škole nebude každodenní, bude probíhat podle následujícího harmonogramu od 8.00 do 11.40 hod.

Ročník :

Výuka ve dnech :

6. ročník    pondělí

8.6., 15.6., 22.6.2020

7. ročník    úterý

9.6., 16.6., 23.6.2020

8.ročník     středy

10.6., 17.6., 24.6.2020

Konzultace budou probíhat ve stanovené dny z předmětů :

matematika, český jazyk, fyzika, přírodopis, dějepis, zeměpis a chemie ( jen 8. ročník ).

Od 11.40 do 12.35 hod. bude dobrovolná konzultace z anglického jazyka.

Konkrétní rozvrhy budou vypracovány na základě konečného počtu přihlášených žáků.

 1. Zákonný zástupce každého žáka si stáhne ze stránek školy ZDE čestné prohlášení o bezinfekčnosti žáka a jeho rodinných příslušníků. Toto prohlášení předloží žák při prvním vstupu do školy. Pokud toto prohlášení zákonný zástupce v termínu nedodá, žák nebude do školy vpuštěn.

Pravidla pro pobyt ve škole

 1. Podle hygienických předpisů je zakázáno se před školou shlukovat. Škola se otevírá v 7.40 hod. Žáci po příchodu neprodleně vstoupí do budovy, přezují se a odeberou se do určené třídy. U vstupu použijí zásobník s dezinfekcí.
 2. Vstup do školy je umožněn pouze žákům bez jakéhokoliv doprovodu.
 3. Každý žák je povinen si do školy přinést minimálně 2 roušky a příslušný počet sáčků na ně . O nošení roušky při výuce rozhoduje vyučující s přihlédnutím ke svému zdravotnímu stavu a rizikové skupině. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 4. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu v budově školy nasadí roušky.
 5. O přestávkách nebude dětem povolen pohyb mimo třídu i po třídě, aby bylo možné dodržet požadovaný odstup.
 6. Na toaletu budou chodit žáci jednotlivě během hodiny.
 7. Žáci se smí pohybovat pouze v rámci své skupiny, do které jsou přiděleni.  Ve skupině jsou žáci povinni dodržovat za každých okolností bezpečnostní odstup 2 metry.
 8. Každý žák je po příchodu do učebny, návratu z toalety, z přestávky atd. povinen si důkladně umýt a vydezinfikovat ruce. Zásobník s dezinfekcí je umístěn na každém patře.
 9. V případě, že se u žáka vyskytne podezření na jakoukoli infekční chorobu, jako např. zvýšená teplota, kašel, dušnost atd., bude žák neprodleně izolován v samostatné místnosti a jeho zákonný zástupce je povinen si jej okamžitě ve škole vyzvednout a vzít domů.
 10. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 11. V případě, že žák opakovaně neuposlechne pokynů vyučujícího nebo nebude dodržovat bezpečnostní a hygienická opatření, bude vyloučen z výuky. Jeho zákonný zástupce je pak povinen si žáka okamžitě převzít.
 12. Vzhledem k přísným hygienickým předpisům není možné pro žáky zajistit stravování ve školní jídelně. Žáci si přinesou svačiny z domova.
 13. Příchod i odchod ze školy bude organizován s požadovanými rozestupy.
 14. Účast ve škole nezbavuje žáky povinnosti se dále vzdělávat formou distančního vzdělávání jako doposud.

 

Přítomnost žáků 9. ročníků, včetně organizace konce školního roku, je v kompetenci třídního učitele.

Vysvědčení za školní rok 2019/2020 bude vydáno v řádném termínu dne 30. 6. 2020.

Z důvodu shrnutí a procvičení učiva z distanční výuky si žáci ponechají učebnice a pracovní sešity do příštího školního roku, jejich výměna proběhne v září 2020.

Doufáme, že vše zvládneme a o Vaše děti se dobře postaráme. Těšíme se, až vše bude v pořádku a budeme se moci věnovat vzdělávání Vašich dětí naplno ve škole.

 

Vedení školy

 


Příloha

Vytvořeno: 1. 6. 2020
Poslední aktualizace: 2. 6. 2020 21:56
Autor: Správce Webu