Obsah

Informace pro rodiče žáků 9. ročníků, kteří se zúčastní přípravy k přijímacím zkouškám

Typ: ostatní
.

Podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR naše škola zahájí dne 11.5.2020 přípravu žáků 9. ročníků k přijímacím zkouškám. Vzhledem k pokračující pandemii nemoci Covid-19 se účast žáků na této přípravě řídí podle dokumentu MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 ze dne 30.4.2020. Žáci školy a jejich zákonní zástupci jsou povinni se ustanoveními tohoto dokumentu řídit. Nejdůležitější závěry tohoto dokumentu jsou následující:

 • Účast žáka ve škole do konce školního roku 2019/2020 není povinná. Pokud ale rodiče žáka na tuto přípravu přihlásí, jsou povinni jeho případnou neúčast ve škole omluvit jako při řádném vyučování.
 • Zákonný zástupce každého žáka si stáhne ze stránek školy ZDE čestné prohlášení o bezinfekčnosti žáka a jeho rodinných příslušníků. Toto prohlášení doručí do školy nejpozději při prvním příchodu žáka do školy. Pokud toto prohlášení zákonný zástupce v termínu nedodá, žák nebude do školy vpuštěn.
 • Podle hygienických předpisů je zakázáno se před školou shlukovat, žáci tedy po příchodu neprodleně vstoupí do budovy, přezují se a odeberou se do určené třídy. Škola se otevírá v 07.40 hod.
 • Každý žák je povinen si do školy přinést minimálně 2 roušky a příslušný počet sáčků na ně.
 • Vstup do školy je umožněn pouze žákům bez jakéhokoliv doprovodu.
 • Žáci se smí pohybovat pouze v rámci své skupiny, do které jsou přiděleni. Přestup do jiné skupiny není možný, skupiny jsou neměnné, o počtu max. 15 žáků. Ve skupině jsou žáci povinni dodržovat za každých okolností bezpečnostní odstup 2 metry.
 • Každý žák je po příchodu do učebny, návratu z toalety, z přestávky atd. povinen si důkladně umýt a vydezinfikovat ruce.
 • O nošení roušky při výuce rozhoduje vyučující.
 • V případě, že se u žáka vyskytne podezření na jakoukoli infekční chorobu, jako např. zvýšená teplota, kašel, dušnost atd., bude žák neprodleně izolován v samostatné místnosti a jeho zákonný zástupce je povinen si jej okamžitě ve škole vyzvednout a vzít domů.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • V případě, že žák opakovaně neuposlechne pokynů vyučujícího nebo nebude dodržovat bezpečnostní a hygienická opatření, bude vyloučen z výuky, jeho zákonný zástupce je pak povinen si žáka okamžitě převzít.
 • Vzhledem k přísným hygienickým předpisům není možné pro žáky zajistit stravování ve školní jídelně. Žáci si přinesou svačiny z domova.
 • Osobní údaje, podléhající ochraně (GDPR) a další podrobnosti budou žákům sděleny individuálně prostřednictvím programu Bakaláři.
 • Účast na této přípravě nezbavuje žáky povinnosti dále se vzdělávat v ostatních předmětech formou distančního vzdělávání tak jako doposud.

Přílohy

Vytvořeno: 4. 5. 2020
Poslední aktualizace: 4. 5. 2020 21:06
Autor: Správce Webu