Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 4
poslední

#

Expedice Banát 2017

V předposledním červnovém týdnu se skupina odvážlivců vypravila na cestu do krajin českému žákovi pramálo přístupných, a při tom svým způsobem velmi blízkých. Řeč není o ničem jiném, než o rumunském Banátu, oblasti, kde se první čeští kolonisté (mimochodem i z Chodska) usadili již v roce 1826 a od té doby zde žijí jako svébytná enkláva dodnes. celý text

ostatní | 29. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Vlastivěda v praxi

Gotika, renesance a baroko už nejsou jen pojmy z učebnice...

V úterý 20.6. jsme se 4.C zakončili hodiny vlastivědy procházkou po našem krásném městě. Zastavili jsme se u hlavních domažlických památek a určovali jsme, v jakém stavebním slohu byly postaveny.

Dana Trefancová
celý text

ostatní | 28. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
Hudební soutěž Riskuj 1

Hudební soutěž Riskuj

V rámci souhrnného opakování celoročního učiva proběhla ve všech třídách 2. stupně hudební vědomostní soutěž. Nejprve se žáci rozlosovali do 3 -5členných družstev (dle jejich počtu ve třídě), pak odpovídali na otázky z učiva daného ročníku. Vybírali si z 5 tematických okruhů a měli možnost zvolit si otázky různých obtížností, za které získali od 100 do 500 bodů.
Vítězná družstva:
6. A - Ticháčková, Nebehaj, Dofek, Preslová 1100 bodů
6. B - Pechačová, Jiránek, Krausová 1600 bodů
7. A - März, Danielová, Bohman 600 bodů
7. B - Benda, Urbanová, Pivoňka, Pintérová 1000 bodů
8. A - Ježková, Cerha, Čiperová, Schleissová, Kořínková 1100 bodů
8. B - Dilingaiová, Seidlová, Wiesnerová, Hudcová 1200 bodů
9. A - Koníčková, Čadková, Plaňková 1600 bodů
9. B - Schleissová, Phan, Al Turžman, Toman 1100 bodů
- Presl, Košatová, Moylan 1100 bodů
D. Dufková
celý text

ostatní | 28. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Exkurze na letiště

V pátek 16. června se skupinka osmi žáků druhého stupně za odměnu vydala na exkurzi v rámci udržitelnosti projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji”, který vypracovalo Střední odborné učiliště Domažlice.
Naše skupinka se tak přidala k žákům zmíněného učiliště a dalších 3 základních škol z našeho okresu. Společně jsme se všichni vydali na prohlídku Letiště Václava Havla v Praze.
Náplní naší dvouhodinové prohlídkové trasy č. 5 byla mimo jiné cca ½ hodinová pěší prohlídka hangáru F, ve kterém společnost ČSA Technics zajišťuje opravy a revize letadel různých leteckých společností. Dále jsme měli možnost vidět ukázky odbavení letadel před startem i po příletu.
Z vyhlídkového autobusu jsme pozorovali rušný provoz na startovací dráze, viděli nejnovější vybavení hasičského sboru letiště či policejní vrtulníky, atd. Asi největším zážitkem pro nás všechny pak bezesporu bylo přistání největšího dopravního letadla světa přepravujícího pasažéry - Airbusu A 380 společnosti Emirates.
Za sebe mohu napsat, že návštěva letiště mile předčila má očekávání. Všichni máme určitě na co vzpomínat.
Kateřina Lochařová
celý text

ostatní | 25. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Lesní hry

Jak postavit střechu, hod šiškou nebo štafetu si vyzkoušely děti ze 3. B naší školy společně se svými českými a německými kamarády.
Akce s názvem Waldjugendspiele se konala již po několikáté a letos pozvala partnerská Základní škola ve Furth im Wald ke společné účasti také děti z naší školy.
Pod vedením zkušených lesníků se děti nejprve seznamovaly s jednotlivými druhy stromů, rostlin, lesních živočichů a škůdců, přičemž plnily nejrůznější úkoly a nechyběly ani vědomostní kvízy.
Přestože nám některé úkoly pěkně zamotaly hlavu, celé dopoledne jsme si náramně užili.
Kateřina Krutinová
celý text

ostatní | 24. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Kytice, kytky, kytičky aneb poznávačky v 2. B

V měsíci květnu a červnu jsme v 2.B zapracovali na znalostech o rostlinách.
O rostlinách jsme četli, vyhledávali informace, ale zejména jsme se zaměřili na poznávačky. Řada dětí pomáhala paní učitelce tím, že nosila do třídy živé rostliny nebo je dokonce některé děti doma s pomocí svých rodičů lisovaly a vytvářely herbáře.
V hodině výtvarné výchovy jsme vyrazili do parku, i tam jsme pozorovali rostliny a vytvářeli jsme pomocí rudky frotáž listů.
V závěrečném testu prokázaly některé děti výborné znalosti-zejména Marek, Viktorka, David, Štěpán H. a Johny. V poznávačkách budeme pokračovat i v dalších letech, a tak se vytvořené herbáře budou ještě hodit a své znalosti si ještě všichni zdokonalíme.
O.Kolářová
celý text

ostatní | 21. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Exkurze ZOO Plzeň

Dne 22.5. se žáci 6. a 7. ročníků zúčastnili exkurze do ZOO Plzeň. Návštěvou zoologické zahrady měli žáci jedinečnou možnost doplnit si získané vědomosti z přírodopisu i o praktické pozorování živočichů. Před vlastním zahájením exkurze žáci obdrželi brožuru s pracovními listy a na jednotlivé otázky hledali odpovědi na informačních tabulích v ZOO a DinoParku. Neopomenuli jsme navštívit i Lochotínský amfiteátr, kde jsme shlédli 2 přírodovědné dokumenty. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých informací, které jistě využijí při dalším studiu přírodopisu. celý text

ostatní | 18. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Svatba nanečisto


ostatní | 18. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Svatba nanečisto


ostatní | 18. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Výlet 4.B na Švihov


ostatní | 18. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
#

4.B na dopravním hřišti


ostatní | 18. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Velmi Výběrový Vodácký Výlet

...aneb report z adrenalinového výletu. celý text

ostatní | 18. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Červená karkulka v němčině

V úterý 6. června zahráli žáci 7. ročníku dětem z mateřské školy a mladším žákům pohádku Červená karkulka. Na tom by nebylo nic tak neobvyklého, kdyby z úst herců nezazněla němčina. Poctivý trénink v hodinách se vyplatil. Pohádka se povedla a žáci sklidili zasloužený potlesk.
D. Trefancová celý text

ostatní | 16. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Pohár rozhlasu - kraj 2017

Mladší žáci ve složení Vítěszlav Beck, Petr Budai, Filip Červený, Vojtěch Domanský, Ondřej Hůrka, Jan Kinzler, Petr Prokel, Jan Sladký, Ondřej Štarman, David Vosecký a Patrik Šup reprezentovali 23. 5. 2017 domažlický okres v krajském kole Poháru rozhlasu, které se konalo v Plzni. Chlapci zabojovali a domů jsme si odvezli bramborovou medaili, ze které máme velikou radost.

Eva Váchalová
celý text

ostatní | 12. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Den dětí na prvním stupni

Na oslavu Dne dětí připravili osmáci a deváťáci pro své mladší spolužáky z 1. stupně dopoledne plné her a zábavy. Na hřišti ZŠ bylo připraveno asi 25 různých stanovišť – sportovních, vědomostních, obratnostních, … celý text

ostatní | 8. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Architektura jako tvar

Architektura jako tvar...to je název projektu, na kterém jsme s dětmi pracovali v druhé polovině školního roku.
Naše práce byla letos opět vystavena na Muzejní noci v Chodském hradu a ještě stále je ke zhlédnutí v jeho prostorách... celý text

ostatní | 8. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Fotografie z dětského dne


ostatní | 8. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Den dětí v 2. B

Počasí dětem přálo, sluníčko svítilo, stromy na hřišti u školy poskytovaly příjemný stín, a tak si děti 2. B společně s celým 1. stupněm užívaly pestrý program.

Žáci devátých tříd a třídy 8.B si na pro mladší děti připravili úžasný program plný rozmanitých úkolů. Děti si z nich mohly vybírat, ale úspěch měla všechna stanoviště. Převažovala zadání sportovně zaměřeného charakteru, děti si tak skvěle odpočaly od učení a zlepšily svou fyzičku.

Děkujeme deváťákům a osmákům za skvělou přípravu dne a hezké chování k mladším dětem. Užily si to skvěle a měly pro vás jen slova chvály.

Zábavnost úkolů můžete posoudit na webových stránkách 2. B

celý text

ostatní | 8. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

2. setkání rodičů – Hejného matematika

Po čtvrt roce jsme se v květnu opět sešli s rodiči a prarodiči nad úlohami, které řeší děti ve škole při hodinách matematiky. Naše druhé setkání jsme věnovali prostředí násobilkových čtverců. Další praktický seminář proběhne v příštím školním roce na podzim, kde budeme řešit úkoly z dalších prostředí.

Mgr. Hronková Pavlína celý text

ostatní | 2. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Školní výlet 8. B

Náš školní výlet se uskutečnil ve dnech 16. a 17. května. Do místa konání - Sušice - jsme se dostali vlakem. Po příchodu na ubytovnu u sušického stadionu jsme si krátce odpočinuli a vyrazili do Velhartic. Cesta autobusem trvala jenom chvilku, následovala prohlídka hradu a pivovaru s galerií. Ale ta cesta zpět! Putovali jsme zpět do Sušice pěšky, nejprve jsme však navštívili tajemný velhartický hřbitov. Túra dlouhá cca 16 km dala některým z nás dost zabrat, ale všichni jsme to zvládli! Nejkrásnější byl závěr - vyhlídka ze Svatoboru a pak už jen z kopce dolů! Po večeři následoval fotbálek na přilehlém hřišti. celý text

ostatní | 31. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
#

A bude svatba!

I letos proběhnou v devátých třídách svatby nanečisto.

9.B tento velký den čeká v úterý 30.5. a 9.A v úterý 6.6. 2017.

Role jsou rozdány, svatební obřad zamluven, svatební hostina objednaná, nezbývá jen se těšit..... celý text

ostatní | 28. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
#

4.B v projektu České spořitelny

Žáci 4.B se zapojili do projektu hravého finančního vzdělávání České spořitelny . Učili se hravou formou poznávat různé pojmy z oboru financí a manipulovat s penězi. Dne 18.5. prodávali na pobočce ČS v Domažlicích různé výrobky, za které utržili 12.600 Kč. zisk žáci využijí k uhrazení výletu a v neposlední řadě na pomoc nemocné Emičce Zuharové z projektu "Cesta za sny".Děkujeme touto cestou rodičům i zaměstnancům ČS za jejich pomoc.

celý text

ostatní | 26. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Svátek matek – 2.A

Od března jsme připravovali a nacvičovali pásmo písniček, básniček, vystoupení, tance i kouzlení a legrácek pro naše maminky a babičky k jejich svátku. V pátek 12. května jsme již měli všechno přichystáno a mohli jsme u nás v 2.A přivítat naše nejbližší, abychom jim prostřednictvím naší besídky p ... celý text

ostatní | 23. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Výsledky soutěže ve sběru papíru

Soutěž ve sběru papíru, která se stává tradicí v naší škole, „prodělala“ další kolo. Ukončeno bylo 9. 5. 2017. Sebráno bylo 2.771,5 kg papíru. Všem sběračům patří velké poděkování. Vydělali jsme nějaké peníze na různé ceny v soutěžích, ale zachránili jsme také několik stromů v lese. Děkujeme. Ved ... celý text

ostatní | 23. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda

Školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda proběhlo 2. 2. 2017. Úspěšní řešitelé postoupili do okresního kola, které se konalo 18. 5. 2017. Stejně jako ve školním kole řešili žáci 15 úloh s časovým limitem 60 minut bez použití tabulek a kalkulaček. Úspěšným řešitelem se stali žáci, kteří správn ... celý text

ostatní | 19. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Pohár rozhlasu 2017

10 . 5. a 12. 5. 2017 se konalo okresní kolo Poháru rozhlasu. Ve středu 10. 5. Závodili starší žáci a starší žačky. Hochům se tentokráte nezadařilo, ale chtěla bych upozornit na výborný výkon Michala Klementa, který výkonem 10,2 m vyhrál vrh koulí, a Matěje Petráčka, který výkonem 4,82 m obsadil ... celý text

ostatní | 19. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Záchranáři naší školy v akci

Dne 17. 5. se zúčastnilo 11 členů zájmového útvaru Záchranáři okresního kola soutěže Mladý zdravotník. Hodnoceny zde byly rychlé a správné reakce při ošetřování zraněných, obvazová technika, znalosti o léčivých rostlinách, lidském těle, dopravních značkách a řešení dopravních situací. 1. stupeň z ... celý text

ostatní | 19. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Recitační soutěž 3. tříd

Ve středu 10.května se uskutečnila recitační soutěž mezi žáky třetích tříd. Do úzkého finále se probojovalo celkem 9 dívek. Vůbec poprvé se nezúčastnil žádný chlapec. Děvčata si volila básničky dle vlastního výběru. Na třetím místě se umístila Markétka Císlerová ze 3.B, druhé místo získala Rút Ja ... celý text

ostatní | 19. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Atletický čtyřboj

4. 5. 2017 se na stadionu GJŠB konal atletický čtyřboj. Naši školu reprezentovalo družstvo dívek i chlapců v tomto složení: Děvčata: Tereza Váňová, Barbora Heroldová, Milena Schleissová, Kristýna Hudcová a Sára Marešová. Hoši: Josef Váchal, Thomas Wolf, Ondřej Hůrka, Vítězslav Beck, Jan Sladký. I ... celý text

ostatní | 11. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Florbalový turnaj

První květnové pondělí mohli příznivci sportu strávit v tělocvičně naší školy, kde proběhl již třetí běh florbalového turnaje. Ve dvou kategoriích se sešlo sice jen pět týmů, ale o to více prostoru ke hře účastníci dostali. V mladší kategorii se Mimoni utkali s FBC Zelenina v celkem pěti vzájemný ... celý text

ostatní | 10. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 4
poslední