Obsah

Kontakty na zaměstnance školy

Pro kontakt s jednotlivými zaměstnanci volejte +420 379 733 7XX, kde XX je klapka za jménem.

 

Vedení školy:
Mgr. Karel Štípek ředitel  (kl. 25) reditel@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Luboš Kuboň

zástupce ředitele pro 1. stupeň

 (kl. 22)

lubos.kubon@novaskoladomazlice.cz

Mgr. Jindřiška Šmídová

zástupce ředitele pro 2. stupeň

(kl. 35)

jindriska.smidova@novaskoladomazlice.cz

Bc. Šárka Strnadová DiS

zástupce ředitele pro mateřské školy

(kl. 33)

sarka.strnadova@novaskoladomazlice.cz 
  společný e-mail vedení školy reditel@novaskoladomazlice.cz
     
Kancelář školy, sekretariát:
Věra Valíčková ekonomka (kl. 15) vera.valickova@novaskoladomazlice.cz 
Jana Kladivová

administrativní pracovnice

(kl. 15)

j.kladivova.skoladomazlice@seznam.cz
     
Školské poradenské zařízení:
Mgr. Radmila Uzlíková

výchovný poradce

(kl. 17)

radmila.uzlikova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Vendula Steidlová školní metodik prevence (kl. 30) vendula.steidlova@novaskoladomazlice.cz
     
Pedagogický sbor
Mgr. Martina Bauerová kl. 28 martina.bauerova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Petra Buršíková t.č. na MD petra.bursikova@novaskoladomazlice.cz
MgA Jana Divišová kl. 30 jana.divisova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Dana Dufková kl. 30 dana.dufkova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Miroslava Fainová kl. 12 miroslava.fainova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Petra Gureňová kl. 12 petra.gurenova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Jana Hánová kl. 13 jana.hanova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Milena Hánová kl. 31 milena.hanova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Kateřina Herzerová t.č. na MD katerina.herzerova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Pavlína Hronková kl. 36 pavlina.hronkova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Zdeňka Hrušková kl. 12 zdenka.hruskova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Štěpánka Kaiserová kl. 32 stepanka.kaiserova@novaskoladomazlice.cz
Kateřina Kalivodová kl. 17 katerina.kalivodova@novaskoladomazlice.cz
Zdeněk Karas kl. 18 zdenek.karas@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Kateřina Kopecká kl. 17 katerina.kopecka@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Olga Kolářová kl. 18 olga.kolarova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Eva Konopová kl. 13 eva.konopova@novaskoladomazlice.cz
Michael Kotal kl. 32 michael.kotal@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Blanka Krejsová kl. 28 blanka.krejsova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Aneta Kreysová kl. 13 aneta.kreysova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Natálie Krumlová kl. 28 natalie.krumlova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Kateřina Krutinová kl. 30 katerina.krutinova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Lenka Kukolová kl. 18 lenka.kukolova@novaskoladomazlice.cz
Vladimíra Lípová kl. 28 vladimira.lipova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Lenka Malzerová kl. 36 lenka.malzerova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Jana Nebehajová kl. 18 jana.nebehajova@novaskoladomazlice.cz
Ing. Jana Ouřadová kl. 31 jana.ouradova@novaskoladomazlice.cz
Ing. Luboš Polívka kl. 32 lubos.polivka@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Jana Schröpferová kl. 32 jana.schropferova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Marie Schröpferová kl. 18 marie.schropferova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Vendula Steidlová kl. 30 vendula.steidlova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Jitka Svobodová kl. 13 jitka.svobodova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Jana Sýkorová kl. 37 jana.sykorova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Marcela Šandová kl. 17 marcela.sandova@novaskoladomazlice.cz
Bc. David Šmíd   david.smid@novaskoladomazlice.cz
Ing. Jaromír Šmíd   jaromir.smid@novaskoladomazlice.cz
Bc. Michal Šmíd   michal.smid@novaskoladomazlice.cz
Zdeňka Štichová, DiS.   zdenka.stichova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Karel Štípek kl. 25 karel.stipek@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Olga Tauerová kl. 37 olga.tauerova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Dana Trefancová kl. 37 dana.trefancova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Radmila Uzlíková kl. 17 radmila.uzlikova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Eva Váchalová kl. 31 eva.vachalova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Blanka Vecková kl. 28 blanka.veckova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Andrea Višňáková t.č. na MD andrea.visnakova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Veronika Mrázková Weberová kl. 12 veronika.weberova@novaskoladomazlice.cz
     
Místnosti:    
sborovna 1. stupeň kl. 34  
sborovna 2. stupeň kl. 14  
kabinet u tělocvičen kl. 23  
školní dílny kl. 27  
     
     
Asistenti pedagoga:
Hana Císařová   hana.cisarova@novaskoladomazlice.cz
Vojtěch Černý   vojtech.cerny@novaskoladomazlice.cz
Bc. Luděk Hruška   ludek.hruska@novaskoladomazlice.cz
Bc. Hana Hrušková   hana.hruskova@novaskoladomazlice.cz
Zuzana Kozinová   zuzana.kozinova@novaskoladomazlice.cz
Miroslava Kůstová   miroslava.kustova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Stanislava Lehnerová   stanislava.lehnerova@novaskoladomazlice.cz
Vladimíra Lípová   vladimira.lipova@novaskoladomazlice.cz
Nikol Michalová   nikol.michalova@novaskoladomazlice.cz
Bc. Anna Obrtlíková DiS   anna.obrtlikova@novaskoladomazlice.cz
Ing. Hana Paroubková   hana.paroubkova@novaskoladomazlice.cz
Vendula Paroubková   vendula.paroubkova@novaskoladomazlice.cz
Lenka Paulová   lenka.paulova@novaskoladomazlice.cz
Jaroslava Plojharová   jaroslava.plojharova@novaskoladomazlice.cz
Věra Podestátová   vera.podestatova@novaskoladomazlice.cz
Josef Prettl   josef.prettl@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Lucie Růžková Kubů   lucie.ruzkovakubu@novaskoladomazlice.cz
Alena Sedláčková   alena.sedlackova@novaskoladomazlice.cz
Martina Stulíková   martina.stulikova@novaskoladomazlice.cz
Linda Švehlová DiS.   linda.svehlova@novaskoladomazlice.cz
Bc. Veronika Turková   veronika.turkova@novaskoladomazlice.cz
Alena Vaňková   alena.vankova@novaskoladomazlice.cz
Hana Vaňková   hana.vankova@novaskoladomazlice.cz
Jana Zelenková   jana.zelenkova@novaskoladomazlice.cz
     
     
Mateřská škola Msgre B. Staška:
ms.msgrestaska.domazlice@seznam.cz

733 469 124

 
Petra Šafaříková vedoucí učitelka petra.safarikova@novaskoladomazlice.cz
Nikola Borovská učitelka nikola.borovska@novaskoladomazlice.cz 
Pavlína Dufková učitelka pavlina.dufkova@novaskoladomazlice.cz
Bc. Dana Hašková učitelka, t.č. na MD dana.haskova@novaskoladomazlice.cz 
Bc. Hana Henclová učitelka hana.henclova@novaskoladomazlice.cz
Bc. Zdeňka Hrušková učitelka zdenka.hruskova.ml@novaskoladomazlice.cz 
Marie Husníková učitelka marie.husnikova@novaskoladomazlice.cz
Bc. Lenka Kůstková DiS učitelka, t.č. na MD lenka.kustkova@novaskoladomazlice.cz 
Bc. Veronika Ticháčková učitelka veronika.tichackova@novaskoladomazlice.cz
Širín Haladová asistent pedagoga sirin.haladova@novaskoladomazlice.cz
Bc. Věra Jansová asistent pedagoga vera.jansova@novaskoladomazlice.cz
     
Mateřská škola Palackého:
   
ms.palackeho.domazlice@seznam.cz    
Jaroslava Malá

vedoucí učitelka,

379 722 415

jaroslava.mala@novaskoladomazlice.cz 
Jarmila Dvořáková učitelka jarmila.dvorakova@novaskoladomazlice.cz
Jana Horejšová učitelka jana.horejsova@novaskoladomazlice.cz 
Eva Kokošková učitelka eva.kokoskova@novaskoladomazlice.cz
Lenka Švecová asistent pedagoga lenka.svecova@novaskoladomazlice.cz
     
Mateřská škola Petrovická:
 
 
ms.petrovicka.domazlice@seznam.cz    
Bc. Miloslava Vavříková

vedoucí učitelka,

720 936 350

miloslava.vavrikova@novaskoladomazlice.cz
Jitka Andersová učitelka jitka.andersova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Eva Buršíková učitelka eva.bursikova@novaskoladomazlice.cz 
Eva Císlerová DiS učitelka eva.cislerova@novaskoladomazlice.cz 
Bc. Jana Kobesová učitelka jana.kobesova@novaskoladomazlice.cz
Sabina Štechová učitelka sabina.stechova@novaskoladomazlice.cz
Bc. Lenka Šubrtová Sokolová t.č. na MD lenka.subrtovasokolova@novaskoladomazlice.cz
Radka Horešovská asistent pedagoga radka.horesovska@novaskoladomazlice.cz
     
Zaměstnanci školní družiny:
Lenka Němečková vedoucí vychovatelka (kl. 18) lenka.nemeckova@novaskoladomazlice.cz
Petra Sladká vychovatelka petra.sladka@novaskoladomazlice.cz
Eva Váchalová vychovatelka eva.vachalova.sd@novaskoladomazlice.cz
Bc. Hana Hrušková vychovatelka hana.hruskova@novaskoladomazlice.cz
Bc. Anna Obrtlíková DiS vychovatelka anna.obrtlikova@novaskoladomazlice.cz
Hana Vaňková vychovatelka hana.vankova@novaskoladomazlice.cz
mobilní telefon družiny 722 409 443   
     
Techničtí zaměstnanci školy:
Pavel Bauer školník (kl. 16), dílna (kl. 24)  
Vladimír Bauer školník (kl. 16), dílna (kl. 24)  
Miroslav Juna školník (kl. 16), dílna (kl. 24)  
Vladimír Kocek školník (kl. 16), dílna (kl. 24)  
     
Školní jídelna:
Jaroslav Jedlička kancelář (kl. 38)
379733738
jidelna.novaskola@seznam.cz
výdejna (kl. 26)