Obsah

Kontakty na zaměstnance školy

Pro kontakt s jednotlivými zaměstnanci volejte +420 379 733 7XX, kde XX je klapka za jménem.

 

Vedení školy:
Mgr. Karel Štípek ředitel  (kl. 25) reditel@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Luboš Kuboň

zástupce ředitele pro 1. stupeň

 (kl. 22)

lubos.kubon@novaskoladomazlice.cz

Mgr. Jindřiška Šmídová

zástupce ředitele pro 2. stupeň

(kl. 35)

jindriska.smidova@novaskoladomazlice.cz

Bc. Šárka Strnadová DiS

zástupce ředitele pro mateřské školy

(kl. 33)

sarka.strnadova@novaskoladomazlice.cz 
  společný e-mail vedení školy reditel@novaskoladomazlice.cz
     
Kancelář školy, sekretariát:
Věra Valíčková ekonomka (kl. 15) v.valickova.skoladomazlice@seznam.cz 
Jana Kladivová

administrativní pracovnice

(kl. 15)

j.kladivova.skoladomazlice@seznam.cz
     
Školské poradenské zařízení:
Mgr. Radmila Uzlíková výchovný poradce (kl. 17) radmila.uzlikova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Lucie Růžková Kubů speciální pedagog lucie.ruzkovakubu@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Vendula Steidlová školní metodik prevence (kl. 30) vendula.steidlova@novaskoladomazlice.cz
     
Pedagogický sbor
Mgr. Martina Bauerová t.č. na MD martina.bauerova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Petra Buršíková t.č. na MD petra.bursikova@novaskoladomazlice.cz
MgA Jana Divišová kl. 30 jana.divisova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Dana Dufková kl. 30 dana.dufkova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Miroslava Fainová kl. 12 miroslava.fainova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Petra Gureňová kl. 28 petra.gurenova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Milena Hánová kl. 31 milena.hanova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Pavlína Hronková kl. 18 pavlina.hronkova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Zdeňka Hrušková kl. 12 zdenka.hruskova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Štěpánka Kaiserová kl. 32 stepanka.kaiserova@novaskoladomazlice.cz
Zdeněk Karas kl. 13 zdenek.karas@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Olga Kolářová kl. 18 olga.kolarova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Květuše Konopíková kl. 17 kvetuse.konopikova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Eva Konopová kl. 13 eva.konopova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Blanka Krejsová kl. 28 blanka.krejsova@novaskoladomazlice.cz
Aneta Kreysová kl. 12 aneta.kreysova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Kateřina Krutinová kl. 30 katerina.krutinova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Lenka Kukolová kl. 36 lenka.kukolova@novaskoladomazlice.cz
Vladimíra Lípová kl. 28 vladimira.lipova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Kateřina Lukešová kl. 17 katerina.lukesova@novaskoladomazlice.cz​​​​​​​
Mgr. Eva Malá kl. 12 eva.mala@novaskoladomazlice.cz​​​​​​​
Mgr. Lenka Malzerová kl. 18 lenka.malzerova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Jana Nebehajová kl. 17 jana.nebehajova@novaskoladomazlice.cz​​​​​​​
Mgr. František Novák   frantisek.novak@novaskoladomazlice.cz
Ing. Jana Ouřadová kl. 31 jana.ouradova@novaskoladomazlice.cz​​​​​​​
Ing. Luboš Polívka kl. 32 lubos.polivka@novaskoladomazlice.cz​​​​​​​
Mgr. Jana Schröpferová kl. 32 jana.schropferova@novaskoladomazlice.cz​​​​​​​
Mgr. Marie Schröpferová kl. 36 marie.schropferova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Vendula Steidlová kl. 30 vendula.steidlova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Jitka Svobodová kl. 13 jitka.svobodova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Martina Svobodová   martina.svobodova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Jana Sýkorová kl. 37 jana.sykorova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Marcela Šandová kl. 17 marcela.sandova@novaskoladomazlice.cz
David Šmíd kl. 13 david.smid@novaskoladomazlice.cz
Ing. Jaromír Šmíd   jaromir.smid@novaskoladomazlice.cz
Michal Šmíd kl. 13 michal.smid@novaskoladomazlice.cz​​​​​​​
Zdeňka Štichová, DiS. kl. 28 zdenka.stichova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Karel Štípek kl. 25 karel.stipek@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Olga Tauerová kl. 37 olga.tauerova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Dana Trefancová kl. 37 dana.trefancova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Radmila Uzlíková kl. 17 radmila.uzlikova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Eva Váchalová kl. 31 eva.vachalova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Ivanka Váchalová kl. 32 ivanka.vachalova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Blanka Vecková kl. 28 blanka.veckova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Andrea Višňáková t.č. na MD andrea.visnakova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Veronika Weberová kl. 12 veronika.weberova@novaskoladomazlice.cz
     
Místnosti:    
sborovna 1. stupeň kl. 34  
sborovna 2. stupeň kl. 14  
kabinet u tělocvičen kl. 23  
školní dílny kl. 27  
     
     
Asistenti pedagoga:
Hana Císařová   hana.cisarova@novaskoladomazlice.cz
Bc. Hana Hrušková   hana.hruskova@novaskoladomazlice.cz​​​​​​​
Jana Kobesová   jana.kobesova@novaskoladomazlice.cz​​​​​​​
Michael Kotal   michael.kotal@novaskoladomazlice.cz
Zuzana Kozinová   zuzana.kozinova@novaskoladomazlice.cz
Miroslava Kůstová   miroslava.kustova@novaskoladomazlice.cz​​​​​​​
Vladimíra Lípová   vladimira.lipova@novaskoladomazlice.cz
Bc. Anna Obrtlíková DiS   anna.obrtlikova@novaskoladomazlice.cz​​​​​​​
Ing. Hana Paroubková   hana.paroubkova@novaskoladomazlice.cz
Vendula Paroubková   vendula.paroubkova@novaskoladomazlice.cz
Jaroslava Plojharová   jaroslava.plojharova@novaskoladomazlice.cz​​​​​​​
Věra Podestátová   vera.podestatova@novaskoladomazlice.cz
Josef Prettl   josef.prettl@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Lucie Růžková Kubů   lucie.ruzkovakubu@novaskoladomazlice.cz
Martina Stulíková   martina.stulikova@novaskoladomazlice.cz
Linda Švehlová DiS.   linda.svehlova@novaskoladomazlice.cz​​​​​​​
Hana Vaňková   hana.vankova@novaskoladomazlice.cz
Jana Zelenková   jana.zelenkova@novaskoladomazlice.cz
     
     
Mateřská škola Msgre B. Staška:
ms.msgrestaska.domazlice@seznam.cz

733 469 124

 
Tereza Benczová učitelka tereza.benczova@novaskoladomazlice.cz 
Nikola Borovská učitelka nikola.borovska@novaskoladomazlice.cz 
Pavlína Dufková učitelka pavlina.dufkova@novaskoladomazlice.cz
Bc. Dana Hašková učitelka, t.č. na MD dana.haskova@novaskoladomazlice.cz 
Bc. Zdeňka Hrušková učitelka zdenka.hruskova.ml@novaskoladomazlice.cz 
Bc. Lenka Kůstková DiS učitelka, t.č. na MD lenka.kustkova@novaskoladomazlice.cz 
Michaela Levičková učitelka michaela.levickova@novaskoladomazlice.cz 
Petra Šafaříková učitelka

petra.safarikova@novaskoladomazlice.cz ​​​​​​​

Bc. Veronika Ticháčková učitelka veronika.tichackova@novaskoladomazlice.cz
Marie Horešovská asistent pedagoga marie.horesovska@novaskoladomazlice.cz 
     
Mateřská škola Palackého:
   
ms.palackeho.domazlice@seznam.cz    
Jaroslava Malá

vedoucí učitelka,

379 722 415

jaroslava.mala@novaskoladomazlice.cz 
Eva Císlerová DiS učitelka eva.cislerova@novaskoladomazlice.cz 
Jarmila Dvořáková učitelka jarmila.dvorakova@novaskoladomazlice.cz
Jana Horejšová učitelka jana.horejsova@novaskoladomazlice.cz 
Marie Husníková asistent pedagoga marie.husnikova@novaskoladomazlice.cz 
     
Mateřská škola Benešova:
 
 
ms.benesova.domazlice@seznam.cz    
Bc. Miloslava Vavříková vedoucí učitelka, 379722206 miloslava.vavrikova@novaskoladomazlice.cz
Jitka Andersová učitelka jitka.andersova@novaskoladomazlice.cz
Mgr. Eva Buršíková učitelka eva.bursikova@novaskoladomazlice.cz 
Bc. Lenka Šubrtová Sokolová učitelka lenka.subrtovasokolova@novaskoladomazlice.cz
Širín Haladová asistent pedagoga sirin.haladova@novaskoladomazlice.cz 
     
Zaměstnanci školní družiny:
Lenka Němečková vedoucí vychovatelka (kl. 18) lenka.nemeckova@novaskoladomazlice.cz
Petra Sladká vychovatelka petra.sladka@novaskoladomazlice.cz
Eva Váchalová vychovatelka eva.vachalova.sd@novaskoladomazlice.cz
Bc. Hana Hrušková vychovatelka hana.hruskova@novaskoladomazlice.cz
Bc. Anna Obrtlíková DiS vychovatelka anna.obrtlikova@novaskoladomazlice.cz​​​​​​​
Hana Vaňková vychovatelka hana.vankova@novaskoladomazlice.cz
mobilní telefon družiny 722 409 443   
     
Techničtí zaměstnanci školy:
Pavel Bauer školník (kl. 16), dílna (kl. 24)  
Vladimír Bauer školník (kl. 16), dílna (kl. 24)  
Miroslav Juna školník (kl. 16), dílna (kl. 24)  
Vladimír Kocek školník (kl. 16), dílna (kl. 24)  
     
Školní jídelna:
Jaroslav Jedlička kancelář (kl. 38)
379733738
jidelna.novaskola@seznam.cz
výdejna (kl. 26)  

              

Online formulář pro váš dotaz

Kontaktní formulář slouží k zaslání Vašeho dotazu či žádosti.
Adresa:    
     
     
 
Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku:
Kolik je pět mínus dva