Obsah

Kontakty na zaměstnance školy

Pro kontakt s jednotlivými zaměstnanci volejte +420 379 733 7XX, kde XX je klapka za jménem.

 

Vedení školy:
Mgr. Karel Štípek ředitel  (kl. 25) k.stipek.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Luboš Kuboň

zástupce ředitele pro 1. stupeň

 (kl. 22)

l.kubon.skoladomazlice@seznam.cz

Mgr. Jindřiška Šmídová

zástupce ředitele pro 2. stupeň

(kl. 35)

jindriskasmidova.1970@gmail.com

Bc. Šárka Strnadová DiS

zástupce ředitele pro mateřské školy

(kl. 33)

s.strnadova.skoladomazlice@seznam.cz
  společný e-mail vedení školy zsmsgredomazlice@seznam.cz
     
Kancelář školy, sekretariát:
Věra Valíčková ekonomka (kl. 15) v.valickova.skoladomazlice@seznam.cz 
Jana Kladivová

administrativní pracovnice

(kl. 15)

j.kladivova.skoladomazlice@seznam.cz
     
Školské poradenské zařízení:
Mgr. Radmila Uzlíková výchovný poradce (kl. 17) r.uzlikova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Lucie Růžková Kubů speciální pedagog lucie.ruzkova.kubu@gmail.com
Mgr. Vendula Steidlová školní metodik prevence (kl. 30) v.steidlova.skoladomazlice@seznam.cz
     
Pedagogický sbor
Mgr. Martina Bauerová t.č. na MD  
Mgr. Petra Buršíková t.č. na MD  
MgA Jana Divišová kl. 30 j.divisova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Dana Dufková kl. 30 d.dufkova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Miroslava Fainová kl. 12 m.melkova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Petra Gureňová kl. 28 p.gurenova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Milena Hánová kl. 31 hanovamilena82@gmail.com
Mgr. Pavlína Hronková kl. 18 p.hronkova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Zdeňka Hrušková kl. 12 z.hruskova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Štěpánka Kaiserová kl. 32 s.kaiserova.skoladomazlice@seznam.cz
Zdeněk Karas kl. 13 z.karas.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Olga Kolářová kl. 18 o.kolarova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Květa Konopíková kl. 17 k.konopikova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Eva Konopová kl. 13 e.konopova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Blanka Krejsová kl. 28 b.krejsova.skoladomazlice@seznam.cz
Aneta Kreysová kl. 12  
Mgr. Kateřina Krutinová kl. 30 k.krutinova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Lenka Kukolová kl. 36 l.kukolova.skoladomazlice@seznam.cz
Vladimíra Lípová kl. 28 v.lipova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Kateřina Lukešová kl. 17 k.lukesova.skoladomazlice@gmail.com
Mgr. Eva Malá kl. 12 e.mala.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Lenka Malzerová kl. 18  
Mgr. Jana Nebehajová kl. 17 j.nebehajova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. František Novák   f.novak.skoladomazlice@seznam.cz
Ing. Jana Ouřadová kl. 31 j.ouradova.skoladomazlice@seznam.cz
Ing. Luboš Polívka kl. 32 l.polivka.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Jana Schröpferová kl. 32 j.schropferova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Marie Schröpferová kl. 36 m.schropferova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Vendula Steidlová kl. 30 v.steidlova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Jitka Svobodová kl. 13 j.svobodova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Martina Svobodová   svobodova@gymdom.cz
Mgr. Jana Sýkorová kl. 37 j.sykorova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Marcela Šandová kl. 17 m.sandova.skoladomazlice@seznam.cz
David Šmíd kl. 13 dsmidek7@gmail.com
Ing. Jaromír Šmíd   mirasmid.1966@gmail.com
Michal Šmíd kl. 13 michalsmid2000@gmail.com
Zdeňka Štichová, DiS. kl. 28 z.stichova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Olga Tauerová kl. 37 o.tauerova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Dana Trefancová kl. 37 d.trefancova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Radmila Uzlíková kl. 17 r.uzlikova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Eva Váchalová kl. 31 e.vachalova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Ivanka Váchalová kl. 32 i.vachalova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Blanka Vecková kl. 28 veckovablanka@gmail.com
Mgr. Andrea Višňáková kl. 18 a.visnakova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Veronika Weberová kl. 12 veronikaaweberovaa@gmail.com
     
Místnosti:    
sborovna 1. stupeň kl. 34  
sborovna 2. stupeň kl. 14  
kabinet u tělocvičen kl. 23  
školní dílny kl. 27  
     
     
Asistenti pedagoga:
Hana Císařová    
Bc. Hana Hrušková   h.hruskova.skoladomazlice@seznam.cz
Jana Kobesová   j.kobesova.skoladomazlice@seznam.cz
Michael Kotal    
Zuzana Kozinová    
Miroslava Kůstová   m.kustova.skoladomazlice@seznam.cz
Vladimíra Lípová   v.lipova.skoladomazlice@seznam.cz
Bc. Anna Obrtlíková DiS   anykulhankova@gmail.com
Ing. Hana Paroubková    
Milan Pekárik    
Jaroslava Plojharová   j.plojharova.skoladomazlice@seznam.cz
Josef Prettl   j.prettl.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Lucie Růžková Kubů   lucie.ruzkova.kubu@gmail.com
Martina Stulíková    
Linda Švehlová DiS.   l.svehlova.skoladomazlice@seznam.cz
Jana Zelenková   j.zelenkova.skoladomazlice@seznam.cz
     
     
Mateřská škola Msgre B. Staška:
ms.msgrestaska.domazlice@seznam.cz

733 469 124

 
Petra Šafaříková učitelka p.safarikova.skoladomazlice@seznam.cz
Tereza Benczová učitelka  
Nikola Borovská učitelka n.borovska.skoladomazlice@seznam.cz
Bc. Zdeňka Hrušková učitelka zdenka.hruskova.skoladomazlice@seznam.cz
Bc. Lenka Kůstková DiS učitelka l.kustkova.skoladomazlice@seznam.cz
Michaela Levičková učitelka  
Bc. Dana Hašková učitelka  
Eva Tesařová asistent pedagoga  
     
Mateřská škola Palackého:
   
ms.palackeho.domazlice@seznam.cz    
Jaroslava Malá

vedoucí učitelka,

379 722 415

 
Eva Císlerová DiS učitelka  
Jarmila Dvořáková učitelka  
Jana Horejšová učitelka  
Marie Husníková asistent pedagoga  
     
Mateřská škola Benešova:
 
 
ms.benesova.domazlice@seznam.cz    
Bc. Miloslava Vavříková vedoucí učitelka, 379722206  
Jitka Andersová učitelka  
Bc. Lenka Šubrtová Sokolová učitelka  
Bc. Veronika Ticháčková učitelka  
     
Zaměstnanci školní družiny:
Lenka Němečková vedoucí vychovatelka (kl. 18) l.nemeckova.skoladomazlice@seznam.cz
Petra Sladká vychovatelka p.sladka.skoladomazlice@seznam.cz
Eva Váchalová vychovatelka eva.vachalova.skoladomazlice@seznam.cz
Bc. Hana Hrušková vychovatelka h.hruskova.skoladomazlice@seznam.cz
Bc. Anna Obrtlíková DiS vychovatelka  
Hana Vaňková vychovatelka  
mobilní telefon družiny 722 409 443   
     
Techničtí zaměstnanci školy:
Pavel Bauer školník (kl. 16), dílna (kl. 24)  
Vladimír Bauer školník (kl. 16), dílna (kl. 24)  
Miroslav Juna školník (kl. 16), dílna (kl. 24)  
Vladimír Kocek školník (kl. 16), dílna (kl. 24)  
     
Školní jídelna:
Jaroslav Jedlička kancelář (kl. 38)
379733738
jidelna.novaskola@seznam.cz
výdejna (kl. 26)  

              

Online formulář pro váš dotaz

Kontaktní formulář slouží k zaslání Vašeho dotazu či žádosti.
Kontaktní adresa*:    
     
     
 
Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Po kolika kolech jezdí běžné auto 

Poznámka:
1)*Stačí vyplnit pouze jeden z uvedených kontaktů