Obsah

Kontakty na zaměstnance školy

Pro kontakt s jednotlivými zaměstnanci volejte +420 379 733 7XX, kde XX je klapka za jménem.

 

Vedení školy:
Mgr. Karel Štípek ředitel  (kl. 25) k.stipek.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Luboš Kuboň

zástupce ředitele pro 1. stupeň

 (kl. 22)

l.kubon.skoladomazlice@seznam.cz

Mgr. Jindřiška Šmídová

zástupce ředitele pro 2. stupeň

(kl. 35)

jindriskasmidova.1970@gmail.com

Bc. Šárka Strnadová DiS

zástupce ředitele pro mateřské školy

(kl. 33)

s.strnadova.skoladomazlice@seznam.cz
  společný e-mail vedení školy zsmsgredomazlice@seznam.cz
     
Kancelář školy, sekretariát:
Věra Valíčková ekonomka (kl. 15) v.valickova.skoladomazlice@seznam.cz 
Jana Kladivová

administrativní pracovnice

(kl. 15)

j.kladivova.skoladomazlice@seznam.cz
     
Školské poradenské zařízení:
Mgr. Radmila Uzlíková výchovný poradce (kl. 17) r.uzlikova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Lucie Růžková Kubů speciální pedagog lucie.ruzkova.kubu@gmail.com
Mgr. Vendula Steidlová školní metodik prevence (kl. 30) v.steidlova.skoladomazlice@seznam.cz
     
Učitelé (školní rok 2019/20)
třídní učitelé:
Mgr. Andrea Višňáková 1.A (kl. 12) a.visnakova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Radmila Uzlíková 1.B (kl. 17) r.uzlikova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Marcela Šandová 1.C (kl. 17) m.sandova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Kateřina Lukešová 2.A (kl. 18) k.lukesova.skoladomazlice@gmail.com
Mgr. Olga Kolářová 2.B (kl. 18) o.kolarova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Zdeňka Hrušková 2.C (kl. 18) z.hruskova.skoladomazlice@seznam.cz
Zdeněk Karas 3.A (kl. 32) z.karas.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Miroslava Fainová 3.B (kl. 12) m.melkova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Lenka Kukolová 3.C (kl. 36) l.kukolova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Marie Schröpferová 4.A (kl. 12) m.schropferova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Jana Nebehajová 4.B (kl. 17) j.nebehajova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Jana Schröpferová 4.C (kl. 32) j.schropferova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Eva Malá 4.D (kl. 12) e.mala.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Pavlína Hronková 5.A (kl. 12) p.hronkova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Veronika Weberová 5.B (kl. 12) veronikaaweberovaa@gmail.com
Mgr. Jana Randová 5.C (kl. 12) j.randova.skoladomazlice@seznam.cz
MgA. Jana Divišová 6.A (kl. 30) j.divisova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Blanka Krejsová 6.B (kl. 28) b.krejsova.skoladomazlice@seznam.cz
Ing. Luboš Polívka 6.C (kl. 32) l.polivka.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Dana Dufková 7.A (kl. 30) d.dufkova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Eva Konopová 7.B (kl. 13) e.konopova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Jitka Svobodová 7.C (kl. 13) j.svobodova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Dana Trefancová 8.A (kl. 37) d.trefancova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Milena Hánová 8.B (kl. 31) hanovamilena82@gmail.com
Mgr. Jana Sýkorová 8.C (kl. 37) j.sykorova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Eva Váchalová 9.A (kl. 31) e.vachalova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Štěpánka Kaiserová 9.B (kl. 32) s.kaiserova.skoladomazlice@seznam.cz
     
netřídní učitelé a některé místnosti:
   
Mgr. Petra Gureňová (kl. 28) p.gurenova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Květa Konopíková (kl. 17) k.konopikova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Kateřina Krutinová (kl. 30) k.krutinova.skoladomazlice@seznam.cz
Vladimíra Lípová   v.lipova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. František Novák   f.novak.skoladomazlice@seznam.cz
Ing. Jana Ouřadová (kl. 31) j.ouradova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Vendula Steidlová (kl. 30) v.steidlova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Martina Svobodová   svobodova@gymdom.cz
David Šmíd (kl. 13) dsmidek7@gmail.com
Ing. Jaromír Šmíd správce školního webu mirasmid.1966@gmail.com
Michal Šmíd (kl. 13) michalsmid2000@gmail.com
Zdeňka Štichová DiS. (kl. 28) z.stichova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Olga Tauerová (kl. 37) o.tauerova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Ivanka Váchalová (kl. 32) i.vachalova.skoladomazlice@seznam.cz
Mgr. Blanka Vecková (kl. 28) veckovablanka@gmail.com
sborovna 1. stupeň (kl. 34)   
sborovna 2. stupeň (kl. 14)   
kabinet u tělocvičen (kl. 23)   
školní dílny (kl. 27)   
     
     
asistenti pedagoga:
Hana Císařová    
Bc. Hana Hrušková   h.hruskova.skoladomazlice@seznam.cz
Jana Kobesová   j.kobesova.skoladomazlice@seznam.cz
Zuzana Kozinová    
Bc. Anna Obrtlíková DiS   anykulhankova@gmail.com
Miroslava Kůstová   m.kustova.skoladomazlice@seznam.cz
Vladimíra Lípová   v.lipova.skoladomazlice@seznam.cz
Milan Pekárik    
Jaroslava Plojharová   j.plojharova.skoladomazlice@seznam.cz
Josef Prettl   j.prettl.skoladomazlice@seznam.cz
Martina Stulíková    
Linda Švehlová DiS.   l.svehlova.skoladomazlice@seznam.cz
Jana Zelenková   j.zelenkova.skoladomazlice@seznam.cz
     
     
Mateřská škola Msgre B. Staška:
ms.msgrestaska.domazlice@seznam.cz

733 469 124

 
Petra Šafaříková učitelka p.safarikova.skoladomazlice@seznam.cz
Tereza Benczová učitelka  
Nikola Borovská učitelka n.borovska.skoladomazlice@seznam.cz
Bc. Zdeňka Hrušková učitelka zdenka.hruskova.skoladomazlice@seznam.cz
Bc. Lenka Kůstková DiS učitelka l.kustkova.skoladomazlice@seznam.cz
Michaela Levičková učitelka  
Bc. Dana Hašková učitelka  
Eva Tesařová asistent pedagoga  
     
Mateřská škola Palackého:
   
ms.palackeho.domazlice@seznam.cz    
Jaroslava Malá

vedoucí učitelka,

379 722 415

 
Eva Císlerová DiS učitelka  
Jarmila Dvořáková učitelka  
Jana Horejšová učitelka  
Marie Husníková asistent pedagoga  
     
Mateřská škola Benešova:
 
 
ms.benesova.domazlice@seznam.cz    
Bc. Miloslava Vavříková vedoucí učitelka, 379722206  
Jitka Andersová učitelka  
Bc. Lenka Šubrtová Sokolová učitelka  
Bc. Veronika Ticháčková učitelka  
     
Zaměstnanci školní družiny:
Lenka Němečková vedoucí vychovatelka (kl. 18) l.nemeckova.skoladomazlice@seznam.cz
Petra Sladká vychovatelka p.sladka.skoladomazlice@seznam.cz
Eva Váchalová vychovatelka eva.vachalova.skoladomazlice@seznam.cz
Bc. Hana Hrušková vychovatelka h.hruskova.skoladomazlice@seznam.cz
Bc. Anna Obrtlíková DiS vychovatelka  
Hana Vaňková vychovatelka  
mobilní telefon družiny 722 409 443   
     
Techničtí zaměstnanci školy:
Vladimír Bauer školník (kl. 16), dílna (kl. 24)  
Miroslav Juna školník  
Vladimír Kocek školník  
     
Školní jídelna:
Jaroslav Jedlička kancelář (kl. 38)
379733738
jidelna.novaskola@seznam.cz
výdejna (kl. 26)  

              

Online formulář pro váš dotaz

Kontaktní formulář slouží k zaslání Vašeho dotazu či žádosti.
Kontaktní adresa*:    
     
     
 
Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik má zdravý člověk prstů na jedné ruce 

Poznámka:
1)*Stačí vyplnit pouze jeden z uvedených kontaktů