Obsah

Projekt

DOMAŽLICE - MŠ PETROVICKÁ
byl spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Domažlice - MŠ Petrovická, číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011884

Realizací projektu vznikla nová, moderní bezbariérová budova mateřské školy.
Vzdělávací zařízení má kapacitu tři oddělení, celkem pro 75 dětí. V rámci projektu byla také vybudována zahrada
s herními prvky. Cílem projektu je poskytnout vhodné prostředí pro zajištění předškolního vzdělávání.

LogoEu