Obsah

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (a jeho dodatky)  je volně přístupný v budově školy. Je možno si jej vypůjčit, pořizovat opisy či kopírovat.

 

    Poznámky k učebnímu plánu I. stupeň

    Poznámky k učebnímu plánu II. stupeň

    Školní učební plán I. stupeň

    Školní učební plán II. stupeň