Obsah

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony pro školy II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013984, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

logo