Obsah

Od 1.9.2021 – 30.6.2023 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019898 s názvem „Šablony pro školy III“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, společné vzdělávání dětí a žáků a na podporu extrakurikulárních a rozvojových aktivit.

 

Celková výše podpory činí 1 703 977 Kč.

 

logo